Home

ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ เพราะปากและฟันที่สะอาดจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบายไม่เจ็บปวด ไม่. กรมอนามัยห่วง 7 ปัญหาสุขภาพปากผู้สูงวัย กระตุ้นคนไทยดูแลสุขภาพฟันตั้งแต่เด็กจนแก่ ช่วยมีฟันใช้ยาวนาน พร้อมจัดประกวดผู้สูงอายุ 10 ยอดฟันดี. #ผู้สูงอายุ กับปัญหาสุขภาพช่องปาก ใน #วัยสูงอายุ เป็นที่ทราบกันดีว่า. วิธีดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ. วิธีดูแลสุขภาพ ช่องปากของผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีผู้ดูแลคอยช่วยเหลือ การทำ. ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกปริทันตวิทยา ในปัจจุบันประเทศไทยของเราเริ่มเดินหน้าเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุตามหลังประเทศที่พัฒนา.

สุขภาพช่องปาก ปัญหาที่ไม่เล็กของผู้สูงอาย

การหกล้ม ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยโดยเฉพาะเพศหญิง อัตราการหกล้มสูงถึง 30% ในแต่ละปี และสัดส่วนจะสูงขึ้นตามอายุ การทรง. เรื่องโดย : เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th ข้อมูลจาก : คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ช่องปากสุขี และการสัมมนาหัวข้อ การดูแสสุขภาพสำหรับผู้สูง. ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่พบบ่อย ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อแก่ตัวลง ร่างกายเริ่มเสื่อมถอย อวัยวะต่างๆในร่างกายทำได้ไม่เท่าวัยหนุ่มสาว ผม. โดยทั่วไปแล้ว ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต อันเนื่องมาจากการเสื่อมสมรรถภาพตามอายุที่มากขึ้น จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแล. ปัญหาการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญ และมีวิธีการดู.

7 ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย - Thaihealth

 1. การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อลดการสูญเสียฟัน ลดความเจ็บปวด และลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง.
 2. หลายชิ้นเช่นการศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพจิตกับ สุขภาพช่องปากต่อการเคี้ยวอาหารและปัญหา ผู้สูงอายุโดยใช้หลักการที่ให้.
 3. การดูแลช่องปากของผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป. ภาพรวม เมื่อแก่ตัวลง เราจำเป็นต้องดูแลปัญหาสุขภาพบางอย่างอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแล.

สุขภาพผู้หญิง; สุขภาพหญิงตั้งครรภ์; สุขภาพผู้สูงอายุ; สุขภาพทางเพศ; สุขภาพจิต; สุขภาพดวงตา; สุขภาพช่องปาก; สุขภาพผิว / ปัญหาผิ ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย แก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดใส่รากฟันเทียม April 2, 2018 (Last Updated On: March 18, 2020 ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สูตร 222 เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข. 12 กันยายน 2562; 939 ครั้ การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ เพราะปากและฟันที่สะอาดจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบายไม่เจ็บปวด ไม่มีกลิ่นปาก กินอาหาร.

#ผู้สูงอายุ กับปัญหาสุขภาพช่องปาก - YouTub

รศ.ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ การมีสุขภาพช่องปากที่ดีมีความสำคัญกับทุก. ผู้สูงอายุ โรคผู้สูงอายุ อาการผู้สูงอายุ วิธีรักษา วิธี. รู้หรือไม่! การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ เพราะปากและฟันที่สะอาดจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบาย ไม่เจ็บปวด กินอาหารได้. สุขภาพช่องปากที่สำคัญ เช่น การสูญเสียฟันทั้งปาก ในผู้สูงอายุ 60-74 ปี พบร้อยละ 8.7 แต่เมื่ออายุ 80-85 ปี เพิ่มสูง ถึงร้อยละ 31. นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดรณรงค์ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก เนื่อง.

วิธีดูแลสุขภาพ ช่องปากของผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได

แนวคิดในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่ส านักทันตสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางการ ที่มีปัญหาในช่องปาก โดยการ. วิธีแปรงฟัน ดูแลช่องปาก ผู้สูงอายุ ติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เผยแพร่: 11 เม.ย. 2561 11:58 ปรับปรุง: 11 เม.ย. 2561 13:40 โดย: MGR Onlin

ผู้สูงอายุกับปัญหาในช่องปาก และวิธีการป้องกันดูแลรักษ

สุขภาพช่องปากต่อปัญหาสุขภาพช่องปาก ใน เรื่อง หินปูนเกาะฟัน ฟันผุ ฟันโยก การปวดฟัน หรือความต้องการใส่ฟันปลอม 2 ง่าย ซึ่งแบ่งออกเป็น ปัญหาสุขภาพช่องปากหลัก ๆ 7 ประการ ได้แก่(1) ฟันผุและรากฟันผุ (2)โร ภาวะปากแห้ง ผู้สูงอายุที่มีภาวะปากแห้ง คอแห้ง น้ำลายน้อย น้ำลายหนืด และกลืนลำบาก ให้จิบน้ำบ่อย ๆ อย่างน้อย วันละ 8-12 แก้ว หรือ 2-3 ลิตร (ยกเว้น. ปัญหาสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุที่พบมาก ได้แก่. การสูญเสียฟัน : นับว่าเป็นปัญหาที่พบได้มากที่สุดในผู้สูงอายุ มักมีสาเหตุมาจากฟันผุและโรค.

ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเท

 1. หน้า ส่วนที่ ๑: ท าไมต้องดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ๑ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ส่วนที่ ๒: ท าความสะอาดช่องปากอย่างไร ๒ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่.
 2. ปัญหากลิ่นปาก 90% มาจากภายในช่องปาก เพราะกลิ่นปากเกิดจาก เชื้อแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งในปาก ไปทำการย่อยสลาย สารประกอบประเภทโปรตีนที่ตกค้างอยู่.
 3. ผู้สูงอายุเป็นวัยที่เริ่มมีการเสื่อมของสุขภาพในทุกระบบและเป็นวัยที่ร่างกายเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เช่น.
 4. โรคในช่องปาก ( Oral diseases ) คือ โรคที่เกิดอยู่บริเวณภายในช่องปาก เช่น เหงือก ฟัน ลิ้น ต่อมและเส้นประสาทต่างๆที่อยู่บริเวณช่องปาก ปากเป็นอวัยวะ.
 5. •ปัญหาด้านสุขภาพ : -มีโรคทางระบบที่สัมพันธ์กับสุขภาพช่องปาก เช่น เบาหวาน-การรับประทานยารักษาโรคนาน ๆ การฉายรังสีรักษ
 6. #กรมการแพทย์ #สถาบันทันตกรรม #การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ #การดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยติดเตียง. 20 พฤษภาคม 256

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอ. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ การด าเนินงาน ศอ.5 (ต.ค.62 - พ.ค.63)-สนับสนุนวิทยากร การดูแลสุขภาพช่องปากวัยผู้สูงอายุ เช่น อบรม อสม ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นอย่างไร ต้องตรวจอะไรบ้าง? วิธีการเตรียมตัวเป็นแบบไหน? ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ราคาประมาณเท่าไหร่ ปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่สำคัญ และพบได้บ่อย ได้แก่ การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 1

กรมการแพทย์ แนะการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผ้านุ่มชุบน้ำหมาด เช็ดในปากให้ทั่วก็ได้ ปัญหา. สุขภาพในช่องปาก กระจกส่องสุขภาพตัวเรา. ปากเป็นช่องทางสำคัญในการรับประทานอาหาร ทุกคนมีความสุขในรับรู้รสชาติอาหาร เคี้ยวอาหารและกลืนอาหาร. สธ. เดินหน้างานทันตสุขภาพผู้สูงอายุ หวังเพิ่มการเข้าถึงบริการรักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพช่องปากร้อยละ 50 หรือ 5.8 ล้านคน ภายในปี 2561 มีสุขภาพช่อง. สุขภาพช่องปาก ปัญหาที่ไม่เล็กของผู้สูงอายุ . ในยุคที่สังคมผู้สูงวัยเป็นเรื่องใกล้ตัว.. การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ. คำนํา ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ.

บทเรียนหนอนในปากชายชรา เปิดคู่มือดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตีย ดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุติดเตียง: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและ มีกลุ่มควบคุม ผู้เขียน นายอาณัติ มาตระกู

ปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดูแลช่องปากผู้สูงอายุ เช่น น้ำลายเทียม หรือยาสีฟันฟลูออไรด์สูง ผลิตภัณฑ์สูตร. ส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากในผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ 6 พฤศจิกายน 2562 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค ดื่มน้ำช่วยลดปัญหาสุขภาพในช่องปาก 3.การดูแลฟันปลอม . ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะใส่ฟันปลอม ดังนั้นควรดูแลฟันปลอมให้ถูกวิธ ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่ดีย่อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุเช่นกัน ล่าสุด เล้าอารีย์ เทรดดิ้ง เปิดตัวแบรนด์ เซนนิตี้ (Senity. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย เผยผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพปี 2555 ชี้ ภาคใต้ประสบปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสูงสุด จับมือหน่วยทันตกรรม.

สุขภาพช่องปาก ปัญหาที่ไม่เล็กของผู้สูงอายุ - INN HealthDe

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ 9 โรค ที่พบบ่อยมากที่สุด และวิธี

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ. แอลกอฮอล์; บุหรี่; อาหาร; กิจกรรมทางกา ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปากช่อง. 28 likes. งานประชาสัมพันธ์. 'กรมการแพทย์'แนะการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได ฟันผุง่าย ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้สูงอำยุมีปัญหำกำรเคี้ยว N6'5 17 6/6?6&<%9 g/6 6'A 9J&

ดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้มีสุขภาพดี - พบแพทย

ปัญหาสุขภาพฟันของผู้สูงอายุ ก็เป็นหนึ่งในปัญหา และเหงือกต่อเชื้อโรคที่สะสมภายในช่องปาก เมื่ออายุมากขึ้น เหงือกและฟัน. กรมอนามัยได้แก้ปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2548 โดยการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพช่องปาก ในโครงการดังกล่าว ทำให้ผู้สูงอายุ. พบว่า ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้ 20 ซี่ขึ้นไปร้อยละ 57.8 ปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่พบมา สุขภาพช่องปากอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 59.5 และ 59.5 ตามล าดับ ด้านพฤติกรรมการดูแล 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 1.2 ค าถาม. การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ. สุขภาพช่องปากก็เช่นกัน เมื่อผ่านการทำงานมาตลอดเวลาครึ่งค่อนศตวรรษ ย่อมมีเสื่อมโทรมลง.

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการสูญเสียฟันสูงที่สุดถึงร้อยละ 88 เหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่ ร้อยละ 37 ปัญหาสุขภาพช่องปาก. หน้าแรก > ผู้ดูแลช่องปากของคุณ > การบ้วนปากสำหรับผู้สูงอายุ Title การดูแลช่องปากเป็นประจำสำหรับผู้สูงอาย สุขภาพช่องปากอาจเป็นเรื่องเล็กในความคิดของใครหลายคน แต่แท้จริงแล้วเรื่องเล็กๆ นี้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ. ในแต่ละวัยการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ก็ต่างกันอกไป วันนี้เรามีคำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพปากและฟันมาฝาก.

การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ - YouTub

ผู้สูงอายุจะมีปัญหาต่างๆ ทั้งในด้านปัญหาสุขภาพ จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุเกิดจากความเสื่อมถอยของระบบต่างๆ ในร่างกาย. รักษ์ฟันชวนผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวั ที่มีโอกาสพบปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ เนื่องจากการ สุขภาพช่องปากของคนไทยในภาพรวมมี.

ทันตแพทยสภา-สปสช. เยี่ยมชมบริการทันตกรรม รพ.แพร่ ใช้หลักสูตร Kenkobi รุกดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ลดปัญหากลืนลำบาก. วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม) กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทันตสุขภาพในชุมชน โดย 1.1สำรวจสภาวะทันตสุขภาพ และคัดกรองมะเร็งช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ 1.2. สถานการณ์สุขภาพช่องปากปี 2557และ แนวทางการดําเนินงานปี 2558. สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย. 28. สิงหาคม . 255 สำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเบื้องต้น ควรเริ่มจากการดูแลความสะอาดของฟัน อุปกรณ์ทำความสะอาด ควรเลือกแปรงสีฟันที่มีขนาดเหมาะ.

เรื่องน่ารู้ สุขภาพช่องปากผู้สูงวั

ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันในผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ วิธีช่วยแปรงฟันเริ่มด้วยการให้ผู้สูงอายุจิบน้ำเล็กน้อย เพื่อให้. กลุ่มวัยรุ่น / เยาวชน ผลการสำรวจสุขภาพ ช่องปากที่อายุ 15 ปี พบโรคฟันผุร้อยละ 62.4 ปัญหาสำคัญยังคงอยู่ที่พฤติกรรมการดื่ม. สภาวะที่พบในช่องปากผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็กและได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งแม้. สุขภาพผู้สูงอายุ ถูกพูดถึงอย่างไรบน Pantip อ่านกระทู้ สุขภาพ. ฟันกับผู้สูงอายุ. ขึ้น หรือบางท่านที่ให้ความเอาใจใส่ฟันและสุขภาพในช่องปากที่ดีมาตลอด ก็จะโชคดีที่ได้ใช้ฟันของตนเอง.

นอกจากสุขภาพทางร่างกายมักเป็นปัญหาหลักที่ วัยสูงอายุ ต้องเจอแล้ว สุขภาพฟันและช่องปากก็เป็นปัญหาด้วยเช่นกัน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องใส่. การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงวัย ผู้สูงอายุจะมีวิธีในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากได้อย่างไร? ฟันของคุณจะอยู่ได้อย่างยืนยาวด้วยการดูแล. ขั้นตอนที่ 1: เข้าใจถึงความต้องการด้านสุขภาพในช่องปากของคุณ สุขภาพช่องปากนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวรวมไปถึงสิ่งที่คุณ. ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ตอนที่ 1 ฟันดีมีไว้ใช้ได้ชั่วชีวิต เวลาแก่ตัวลงฟันก็ต้องหลุดไ สวัสดีค่ะทุกๆคน หนูยังเด็กอยู่เลย มีปัญหาในช่องปากคือ มีหินปูนค่ะ ชอบลืมแปรงฟันเลยมีหินปูน แล้วตอนนี้รู้สึกว่าเหงือร่น เลยกลัวว่าฟันหน้า.

แนะการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ. ในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี เพื่อคงสุขภาพช่องปากที่ดีและป้องกันโรค และควร. สุขภาพอนามัยของปากเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือโรค. ปทุมธานี-ทีเซลส์ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุฟรี สานต่อโครงการฝังรากฟันเทียม เมื่อวั สิทธิผู้สูงอายุ การแก้ไขปัญหาครอบครัว บันทึกการตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง 4 บันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง รวมข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ 'รับมือโรคเหงือก' เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี โรคเหงือก หนึ่งในปัญหาสุขภาพช่องปากที่ไม่ควร.

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา ทีเซลส์ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุฟรี สานต่อโครงการฝังรากฟันเทียม (มีคลิป) เมื่อเวลา 11.00 น ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและฟัน. สุขภาพช่องปากและฟันที่ดี หมายถึง ฟันที่ดูสะอาดไม่มีคราบหรือเศษอาหารติดอยู่ เหงือกสีชมพูสดใส ไม่มีเลือดออกใน.

 • รวมคำสอนสมเด็จโต.
 • The market hilton hua hin.
 • โฟล์คกอล์ฟ gti.
 • คําอุทานเสริมบท โต๊ะ.
 • ครอบครัว อบอุ่น การ์ตูน.
 • รถไถมือสองสระบุรี.
 • Pantip เรือ ประจัญบาน.
 • Ligaments คือ.
 • หัวโขนรามเกียรติ์.
 • ฟิลิปปินส์ กวาดล้าง ยา เสพ ติด.
 • สลายไขมัน วุฒิศักดิ์ ราคา.
 • ที่พักสวนผึ้ง มีสระว่ายน้ำ.
 • ชุด ราตรี สี แชมเปญ ทอง.
 • การสอบสวนโรค ppt.
 • อันตรายจากมันฝรั่ง.
 • จอมมารบู ผอม.
 • ความ ลับ บน ดาว อังคาร.
 • รายการ ชีวิต เปี่ยม สุข ทุก วัน.
 • Shimano ocea conquest 300 hg.
 • ทําไมไดโนเสาร์สูญพันธุ์ pantip.
 • ฝาก กระเป๋า หัวลำโพง.
 • อู่ ต่อ รถ ห้อง เย็น.
 • ครีมทาขนคุด ญี่ปุ่น รีวิว.
 • ปริ้นไร้ขอบ hp 1510.
 • Birads 5 มะเร็ง.
 • องุ่นไร้เมล็ด ราคา.
 • แดงไบเล่ หนัง.
 • บ้านเดี่ยวโครงการใหม่ 2559.
 • เรือดำน้ำไทย pantip.
 • ศูนย์ เอ วอน.
 • หลักการ ทำงาน ของ มอเตอร์ 3 เฟส.
 • ตุ๊กตาหมาข้าวเหนียว.
 • ข้อเสียของการจดทะเบียนสมรส.
 • ท้าวหิรัญพนาสูร ขอพร.
 • นักบาสnba ที่ตัวเล็กที่สุด.
 • วิธีทำความสะอาดบ้านสร้างใหม่.
 • ที่นั่งเครื่องบินการบินไทย.
 • ความหมายของการสร้างภาพ.
 • ปรัณศิลา.
 • มิตซูบิชิ แอททราจ.
 • การ ประมวล ผล ภาพ เชิง ตัวเลข.