Home

วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

วิธีขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบง่ายๆ ( สไตล์ลูกทุ่ง) แก้โรคแอนแทรคโนส.

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า คือเชื้อราชนิดหนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารโดยไม่มีอันตรายกับพืช คน สัตว์และแมลง. ในปี พ.ศ. 2538 จิระเดช และคณะผู้วิจัย ได้พัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดโดยการใช้เมล็ดพืชบดละเอียดผสมกับวัสดุอินทรีย์ เพื่อ.

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพื่อควบคุมโรคพืช สาธิตโดย ผศ.ดร.วรรณวิไล. การผลิตและวิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดสดควบคุมโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) จัดเป็นเชื้อรา. หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริสุทธิ์ : คือเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ CB-Pin-01 ที่ดีที่สุดจากการคัดเลือกเก็บในวัสดุอินทรีย์ที่. การใช้งานเชื้อราไตรโครเดอร์มา ให้ได้ผล ควรใช้อย่างน้อยทุกๆ 7-10 วัน สำหรับในพื้นที่ปลูกพืชเป็นประจำหรือพืชยืนต้น ควรใช้. วิธีการนำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าไปใช้ 1. การคลุกเมล็ด ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อสด) 1-2 ช้อนแกง (10-20 กรัม) ต่อเมล็ดพืช 1 กก

การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา ป้องกันโคนเน่า รากเน่า ใบหงิก โรค

3. การใช้เชื่อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกับน้ำ: ในกรณีที่ไม่สะดวกในการจัดหาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และรำข้าว หรือกรณีที่ต้องการใส่เชื้อราไต การทำหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา CP name รักบ้านเกิด Reporter รักบ้านเกิด.คอม Upload Date & Time เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 14.07 น. Update Date & Tim

เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคได้เร็วกว่า(ซ้าย) เมื่อเทียบกับเชื้อราไมคอร์ไรซา(ขวา วิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา. ในการทำเกษตร สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับการปลูกพืชนั้น คือโรคที่เกิดขึ้นทางดินจนเป็นผลกระทบต่อพืชที่ลุกลาม. การเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ผสมกับน้ำ การผสมเชื้อรากับน้ำควรผสมในอัตราส่วน 100 กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร หรือ 250 กรัม(้เชื้อสด1ถุง. ไตรโคเดอร์มา หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา แบบผง หนัก 30 กรัม 1 ขวดสามารถนำไปขยายหัวเชื้อได้ถึง 20 กิโลกรัม - 50 กิโลกรัม วิธีขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ใช้. การเพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มา CP name รักบ้านเกิด Reporter รักบ้านเกิด.คอม Upload Date & Time เผยแพร่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.48 น. Update Date & Tim

พอดีเคยไปอ่านเจอบทความเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์มาช่วยป้องกันพืชจากโรคพืชเเละช่วยในการเจริญเติบโต(จะได้ไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช. หลายท่านคงเคยสั่งซื้อหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปเพาะเพื่อใช้งานกันแล้วนะครับ วันนี้ผมมาแนะนำวิธีเพาะจากพด.๓ เพื่อลด. วิธีการใช้. 1. คลุกเมล็ดเชื้อไตรโคเดอร์มาสด 1 - 2 ช้อนแกงต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม 2. หว่านหรือผสมดิน ใช้ไตรโคเดอร์มาสด : ละเอียด : ปุ๋ยหมัก ในอัตราส่วน 1: 4: 100. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด มีหลากหลายวิธีตามความสะดวกของเราที่จะนำมาใช้นะคะ แต่ก็ต้องใช้ให้ได้สัดส่วน และใช้ตามวิธีที่ผู้เขียน.

วิธีใช้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซีพีไอ พลัส. วิธีใช้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซีพีไอ พลัส. คำแนะน การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อย่างถูกวิธี ต้องทำอย่างไร เรา.

๑.เชื้อราไตรโคเดอร์มา ๒.เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสซับติลิส วิธีเพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มาจากพด. กรมส่งเสริมการเกษตรแนะชาวสวนทุเรียนใช้วิธีธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าใช้เอง ชาวสวนเผยผลลัพธ์กำจัดเชื้อราอยู่หมัด. นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อำเภออุทุมพรพิสัย มีพื้นที่ 19 ตำบล มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว จำนวน 212,440 ไร่ ครัว.

ไตรโคเดอร์มา ขยายเชื้อในกากน้ำตาล - YouTub

 1. รายละเอียดสินค้า หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาแท้ 100% 1 ขวด ปริมาตรสุทธิ 20 กรัมรายละเอียดสินค้า เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถป้องกัน รักษาโรครากเน่าโคน.
 2. วิธีผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดอย่างง่าย November 8, 2013 at 6:44 PM อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการขยายเชื้อส
 3. ไตโครเดอร์มาช่วยลดการรบกวนจากโรค ซึ่งเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถเข้าไปทำลายโรคที่ทำลายต้นอ่อน ทำให้ส่งผลปริมาณเชื้อรา.
 4. วิธีเพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มาจากพด.๓ ว่าจะเขียนนานแล้วก็ไม่ได้มาเขียนซักที วันนี้มีเวลาเลยมาแชร์ทริกเล็กๆกันครับ ว่าแล้ว.
 5. อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการขยายเชื้อสด หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 ขวด 20 กรัมผลิตเชื้อสดได้ 15-20 กิโลกรั

ยาเชื้อไตรโคเดอร์มา ใช้อย่างไร..จึงจะได้ผลดี ⁉️ โรคเกิดได้ ต้อง มีครบ 3 ปัจจัย ดังนี้ ️ ปัจจัยที่1.พืชอ่อนแ ประโยชน์ของไตรโคเดอร์มาในกลุ่มแรก หรือ ประโยชน์ในการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อรา. เชื้อราไตรโคเดอร์สามารถลดการ.

วิธีทำเชื้อไตรโคเดอร์มา - สวนเกษตรกลางทุ่

เชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยอ.วันทนีย์ June 29 at 5:00 PM เชื้อไตรโคเดอร์มาชนิดผงสำเร็จรูป ยูนิเซฟ บรรจุ500กรัม เป็นผลิตภ.. 4. ควรใช้ให้หมดภายใน 1 วัน. ข้อแนะนำเพิ่มเติม . หลังใช้ไตรโคฟูลาร์ควบคุมโรคพืช ควรงดใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราทุกชนิ วิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา. วิธีการผลิตจำแนกได้ 2 วิธีใหญ่คือ ผลิตโดยไม่หนึ่งวัสดุเลี้ยงเชื้อ และผลิตโดยนึ่งวัสดุเลี้ยงเชื้อซึ่งมี. ขั้นตอนการต้มแป้งข้าวโพดเพื่อทำเป็นแป้งวุ้นเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1.เทน้ำตาลทรายแดง 400กรัม ลงในหม้อต้มน้ำ ที่มีน้ำสะอาด20ลิตรกวนให้เข้า.

ชีวภัณฑ์ ชีวภาพ ไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์ แบคทีเรียบีที ราแบค แคงเกอร์คัท บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม สารจับใบ สารป้องกันโรคพืช สารกำจัดแมลง หนอน. ไตรโคเดอร์มา+บีเอส คู่พิฆาตเชื้อรา แก้ ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา รากเน่า โคนเน่า ใบไหม้ ราสนิม แคงเกอร์ แอนแทรคโน เชื้อไตรโคเดอร์มา จะใช้วิธีแทงรากเข้าสู่ภายในเส้นใยของเชื้อราชนิดอื่นแล้วแย่งกินอาหารของเชื้อราอื่นๆ รวมถึงการปล่อย. วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1. การคลุกเมล็ด ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 10-20 กรัม (1-2 ช้อนแกง) ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 2 เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราป้องกันโรคพืช แก้ดินมีเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา ยากันเชื้อราออแกนิค ป้องกันไฟทอปธอร่า โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน.

การผลิตและวิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดสดควบคุมโรคพื

 1. ผลของเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการเจริญเติบโตและควบคุมโรคของแคน ตาลูปในแปลงปลูก Effect of Trichoderma sp. on Growth and Disease Control of Cantaloupe (Cucumis melo) in the Fiel
 2. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด สามารถใช้ได้หลายวิธีตามโอกาสและความสะดวกของเกษตรกร เช่น ใช้เชื้อสดผสมกับรำข้าวละเอียด.
 3. 5. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงเชื้อสด 6 - 7 วัน 6
 4. ไตรโคเดอร์มา(Trichoderma) หลานท่านอาจยังคงสงสัยว่าเจ้าไตรโคเดอร์มา คืออะไร เจ้าไตรโคเดอร์มาคือเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อพืช เชื้อรานี้.

3. บ่มเชื้อต่ออีกประมาณ 5 วัน เท่านี้ก็จะได้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเชื้อสดมาใช้แล้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา แก้ปัญหาโรครากเน่าในผักไฮโดรโพนิกส์ได้ผลจริง (ตอนที่ 1) เรื่อง : รศ.ดร. จิระเดช แจ่มสว่าง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำ.. แท็ก: เชื้อราไตรโคเดอร์มาราคา แจกสูตร! รวมการใช้ หัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อการทำ เกษตรปลอดสารพิ

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - YouTub

ด้าน นางสำเนียง สุขเนาว์ เจ้าของแปลงต้นแบบการใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน บ้านบางฝนตก หมู่ 18. ความคิดเห็นที่ 3 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด สามารถใช้ได้หลายวิธีตามโอกาสและความสะดวกของเกษตรกร เช่น ใช้เชื้อสดผสมกับรำข้าวละเอียด.

เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสเพื่อควบคุมโรคพืช, นครปฐม. ถูกใจ 30,939 คน · 170 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้. เชื้อราไตรโครเดอร์มา.. วิธีใช้ ผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก รองก้นหลุมเชื้อราไตรโครเดอร์มา 1 กก. ผสมรำอ่อน 5 กก. และปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 40 กก วิธีผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดอย่างง่าย 8 de noviembre de 2013 a las 18:44 Público อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการขยายเชื้อส

เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียน หรือเป็นปรสิ ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาเพิ่มคุณภาพ เกษตรอินทรีย์ ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดซึ่งช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิป.. วิธีผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดอย่างง่าย 8 novembre 2013, 18:44 Public อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการขยายเชื้อส การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา แบบสวนราชินี; พฤศจิกายน (34) ตุลาคม (51) กันยายน (49) สิงหาคม (44) กรกฎาคม (31) มิถุนายน (3

ประโยชน์ของการใช้ไตรโคเดอร์มา ควบคุม ทำลายหรือยับยั้งเชื้อราในดินสาเหตุโรคพืชทั้งราชั้นสูงและราชั้นต่ำ เช่น 1 วิธีการใช้ แนะนำให้ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 1 กก. ภูไมท์ซัลเฟต 1-2 กระสอบ หรือ 20-40 กก. ผสมด้วย ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 50 กก

วิธีขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา - YouTub

วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1. การคลุกเมล็ด นำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ที่ผสมแล้ว อัตรา 2 % โดยน้ำหนัก 2. การใส่ลงในดิน รองก้น. หมายเหตุ : บทความฉบับสมบูรณ์เรื่องการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด : ปัญหา - ข้อควรระวัง - การแก้ไข เขียนโดยรศ.ดร.จิระเดช. เชื้อราไตรโคเดอร์มาปลดปล่อยกรดอินทรีย์ออกมาช่วยละลายธาตุอาหารที่ตกตะกอนให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ใหม่ ซึ่งหากใน.

 1. แท็ก: เชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ อะไร โรครากเน่าโคนเน่า วิธีป้องกันและกำจัดได้จริง - ฉบับ 3 ชาวสวนทุเรียนตะวันออ
 2. 2.ในกรณีที่เกิดโรครากเน่าระบาดเล็กน้อยให้เพิ่มเป็น90 cc ระบบจนกระทั่งโรคหายและถ้ามีการระบาดมากต้องใช้เชื้อรา ไตรโดรเดอร์.
 3. อยากรู้แหล่งขายหัวเชื้อไตรโคเดอร์ ขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งขายเชื้อราไตรโคเดอร์มาค่ะ พอดีไปซื้อให้คนรู้จักค่ะ.
 4. Organic way : เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma) และ บิวเวอร์เรีย (beauveria bassiana) ไตรโคเดอม่าเน้นใช้กับเชื้อราโรคพืช(เป็นรากินรา
 5. วิธีใช้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา - คลุกเมล็ด ใช้เชื้อรา ไตรโคเดอร์ม่า 1-2 ช้อนแกง(10-20กรัม) ต่อเมล็ดพื
 6. ค าส าคัญ: ราไตรโคเดอร์มา, ควบคุมโรคพืช, การใช้ราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร, อ าเภอบ้านแพ้ว, จังหวัดสมุทรสาคร บทน
 7. ประโยชน์ของ ไตรโคเดอร์มา. จากผลการดำเนินงานวิจัยตั้งแต่ พ.ศ.2528 ถึงปัจจุบัน สามารถคัดเลือกเชื้อราไตรโคเดอร์มาจากดินในธรรมชาติได้หลายสาย.

เทคนิคการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ

3. การเขี่ยเชื้อ การเขี่ยเชื้อไตรโคเดอร์มา ไม่จำเป็นต้องทำในตู้เขี่ยเชื้อ แต่ควรทำในที่ที่ลมสงบ และก่อนที่จะเขี่ยเชื้อให้ทำความสะอาด และ. ‏‎เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสเพื่อควบคุมโรคพืช‎‏, ‏‎นครปฐม‎‏. ‏‏٣٠٬٥٠٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏١١٤‏ عن هذا‏. ‏‎เชื้อราไตรโครเดอร์มา.. 21 ม.ค. 2018 - วิธีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ได้มากถึง 20 กิโลกรั เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราชั้นสูง จึงถูกทำลายได้ด้วยสารเคมีที่ใช้ในการป้องกัน และกำจัดเชื้อราชั้นสูงโดยเฉพาะสาร.

#ไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มีประโยชน์ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่ไม่ดี เช่น โรค. จากผลการทดลองวิธีการต่างๆ พบว่า การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าชนิดสดในกรรมวิธีที่ 3 โดยการหว่านเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าผสมกับ. เชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือเชื้อปฏิปักษ์ที่ผู้เขียนแนะนำให้ใช้ในการดูแลพืชผลอยู่ในบทความส่วนใหญ่ แต่ในบทความนี้ผู้เขียนได้นำเสนอสิ่งที่.

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด อาจจะใช้ได้หลายกรรมวิธีตามโอกาสและความสะดวกของเกษตรกร เช่น ใช้เชื้อสดผสมกับรำข้าว. วิธีผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดอย่างง่าย 8 de novembro de 2013 às 18:44 Público อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการขยายเชื้อส วันนี้อยากจะแนะนำหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาครับ ช่วยในการป้องกันโรคโคนเน่า รากเน่าจากเชื้อราได้ดีครับ ผมใช้ผสมผสานกับการทาปูนขาวที่โคนต้น ผม. การขยายเชื้อไตรโครเดอร์มา วิธีการคือ 1.หุงข้าวโดยใช้ข้าว 3 ส่วน น้ำ 2 ส่วน จะได้ข้าวที่กึ่งสุกกึ่งดิบ จากนั้นตักข้าวในขณะที่.

ไตรโคเดอร์มาคืออะไร? เชื้อราป้องกันกำจัดโรคพืชออร์แกนิค

ไตรโคเดอร์ม่า - doae

 1. ของบาดแผลได้ 59.40% จึงมีความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมเชื้อราก่อโรคใบจุดตาเสือขอ
 2. 21 ม.ค. 2018 - วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มารักษาโรครากเน่าโคน.
 3. เมื่อวันที่ 8 สิงห [] โดยได้ทบทวนการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อใช้ควบคุมโรคไหม้ในนาข้าว ในแปลงปลูกโครงการสำรวจ.
 4. นอกจากนั้น สามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นแปลงข้าวในทุกระยะของการเจริญเติบโต หากใช้ป้องกันอัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100-200 ลิตร แต่ถ้าใช้.
 5. ผลของราไตรโคเดอร์มาในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 2558 ใช้วิธี soil dilution spread plate แยกรา Trichoderma จากดินในสวนส้มโอ อำเภอเวียงแก่น.
 6. วิธีใช้ ผลิตภัณฑ์ ว.เกษตร ขี้ไก่อัดเม็ดผสมไตรโคเดอร์มา ว.เกษตร ผสม เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ป้องกันกำจัดเชื้อรา โรครากเน่า.

การทำหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา รักบ้านเกิด Line Toda

ไตรโคเดอร์มา เชื้อรามหัศจรรย์!

วิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา ออร์แกนิคฟาร์

แนวทางการใช้ ไตรโคเดอร์มา - Rukkl

เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพสูงมากชนิดหนึ่ง ก่อนที่จะนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปใช้ จำเป็นที่จะ. ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ด้วยการใช้วิธีชีวภาพเพื่อควบคุมศัตรูพืชกันดีกว่า เช่น ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม..

 • โทรศัพท์กล้องสวย 2017.
 • เซ็นทรัลลาดพร้าว กินอะไรดี pantip.
 • ก่อน แต่งงาน กับ หลัง แต่งงาน.
 • ทวีปเซิฟเวอร์ ทะเลทราย.
 • วอ ต ฟ อ ร์ ด ราย ชื่อ ผู้ เล่น.
 • แต่งกลอน ภาษาอังกฤษ แปล.
 • ถ่ายรูป แค ค ตั ส.
 • บาคุกัน ภาค 4 ตอนที่ 25.
 • รอยดำจากบรา.
 • ชวันน์และชไลเดนเป็นผู้ก่อตั้ง.
 • ราคาท่อเหล็ก.
 • Glastonbury จัด ที่ไหน.
 • Plenty of fish.
 • นิยายแฟนตาซี เวทมนต์ จบแล้ว.
 • Harvard university ทุน.
 • สีทาบัวบ้าน.
 • มหัศจรรย์ อ่านว่า.
 • โซอิชิโร ฮอนด้า การ์ตูน.
 • วัคซีนงูสวัด zostavax.
 • รูป ยมทูต.
 • เครื่องถักนิตติ้ง ซิงเกอร์.
 • Desktop windows 10 anime.
 • โทรศัพท์ที่บางที่สุด 2017.
 • ออกกำลังกายวันละ30นาที.
 • ทาง ไป เดอะ รีสอร์ท สวนผึ้ง.
 • กลุ่มลาตินอเมริกา ถิ่นที่อยู่อาศัย.
 • แบบฝึกหัด อนุกรม รูปภาพ.
 • สติ๊กเกอร์มีเสียง ไลน์.
 • ยก ล้อ สะบ้าย้อย.
 • วิธีใช้แปรงแต่งหน้า pantip.
 • สัญลักษณ์ black dog.
 • ศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง.
 • วิญญาณ คุ้มครอง.
 • เล่นกล้ามอกล่าง.
 • แนวข้อสอบไตเทียม.
 • Projector epson eb x05 ราคา.
 • Porch อ่านว่า.
 • สรุปหนังเรื่อง race.
 • Krill oil viva labs ซื้อที่ไหน.
 • เหงือกบวมเป็นก้อน.
 • มาร์ธาpantip.